ژوئن 26, 2019

دوره‌های آموزش آنلاین فارسی

در مدرسه فارسی آنلاین، آموزش فارسی به کودکان مقیم خارج از کشور در قالب 4 دوره‌ آموزشی ارایه  می‌شود:

1- آموزش آنلاین مکالمه فارسی

اولین دوره، آموزش مکالمه فارسی به کودکان است. این دوره برای بچه‌هایی که با مکالمه فارسی آشنا نیستند و یا مهارت کمی دارند، پیشنهاد می شود.

1-1 اهداف

در انتهای دوره آموزش مکالمه فارسی، دانش آموزان مدرسه فارسی آنلاین می توانند

 • مکالمه فارسی را در سطح متوسط درک کنند.
 • در 24 موضوع متفاوت، در سطح پایین‌تر از متوسط (pre-intermediate) فارسی حرف بزنند.

2-1 طول دوره

طول این دوره به سطح فعلی دانش آموز و عواملی مانند میزان ارتباط آن دانش آموز با زبان فارسی در محیط خانواده  بستگی دارد. به طور متوسط این دوره بین 6 ماه تا 12 ماه طول می‌کشد.

3-1 تعداد جلسات آموزشی در هفته

هر هفته سه جلسه آموزش مکالمه فارسی به صورت آنلاین برگزار خواهد شد. طول هر جلسه 30 دقیقه می باشد.

4-1 پشتیبانی آموزشی

پشتیبانی از فعالیتهای یادگیری مکالمه فارسی دانش آموز در تمام روزهای هفته انجام خواهد شد.

5-1 شهریه ماهانه

شهریه ماهانه آموزش مکالمه فارسی به کودکان 120 پوند انگلستان می باشد.

2- آموزش آنلاین فارسی کلاس اول

دومین دوره، آموزش خواندن و نوشتن فارسی به کودکان  ( آموزش فارسی کلاس اول ) است. این دوره برای بچه‌هایی که توانایی حرف زدن به زبان فارسی را دارند، پیشنهاد می شود.

1-2 اهداف

در انتهای دوره آموزش فارسی کلاس اول ، دانش آموزان مدرسه فارسی آنلاین می توانند

 • در سطح متوسط به زبان فارسی حرف بزنند.
 • حروف الفبای فارسی را بخوانند و بنویسند.
 • متن‌های ساده‌ فارسی را بخوانند و بنویسند.
 • تعداد محدودی شعر فارسی را بخوانند.

2-2 طول دوره

طول دوره آموزش فارسی کلاس اول به طور متوسط 11 ماه است.

3-2 تعداد جلسات آموزشی در هفته

هر هفته سه جلسه آموزش فارسی کلاس اول به صورت آنلاین برگزار خواهد شد. طول هر جلسه 30 دقیقه می باشد.

4-2  پشتییبانی آموزشی

پشتیبانی از فعالیتهای یادگیری فارسی کلاس اول دانش آموز در تمام روزهای هفته انجام خواهد شد.

5-2 شهریه ماهانه

شهریه ماهانه آموزش فارسی کلاس اول به کودکان 120 پوند انگلستان می باشد.

3- آموزش آنلاین فارسی کلاس دوم

سومین دوره، آموزش فارسی کلاس دوم است. این دوره برای بچه‌هایی که دوره فارسی کلاس اول را با موفقیت به پایان رسانده‌اند، پیشنهاد می شود.

1-3  اهداف

در انتهای دوره آموزش فارسی کلاس دوم ، دانش آموزان مدرسه فارسی آنلاین می توانند

 • در سطح بالاتر از متوسط به زبان فارسی حرف بزنند.
 • متون فارسی پایین‌تر از سطح متوسط  را بخوانند و بنویسند.
 • کتاب داستان‌های فارسی پایین‌تر از سطح متوسط  را بخوانند.
 • اشعار ساده‌ی فارسی را بخوانند.

2-3 طول دوره

طول دوره آموزش فارسی کلاس دوم به طور متوسط 11 ماه است.

3-3 تعداد جلسات آموزشی در هفته

هر هفته سه جلسه آموزش فارسی کلاس دوم به صورت آنلاین برگزار خواهد شد. طول هر جلسه 30 دقیقه می باشد.

4-3  پشتییبانی آموزشی

پشتیبانی از فعالیتهای یادگیری فارسی کلاس دوم دانش آموز در تمام روزهای هفته انجام خواهد شد.

5-3 شهریه ماهانه

شهریه ماهانه آموزش فارسی کلاس دوم به کودکان 130 پوند انگلستان می باشد.

4- آموزش آنلاین فارسی کلاس سوم

چهارمین دوره، آموزش فارسی کلاس سوم است. این دوره برای بچه‌هایی که دوره فارسی کلاس دوم را با موفقیت به پایان رسانده‌اند، پیشنهاد می شود.

1-4  اهداف

در پایان دوره آموزش فارسی کلاس سوم، دانش آموزان مدرسه فارسی آنلاین می توانند

 • در سطح پیشرفته به زبان فارسی حرف بزنند.
 • متون فارسی بالاتر ازسطح متوسط  فارسی را بخوانند و بنویسند.
 • کتاب‌ داستان‌های فارسی بالاتر از سطح متوسط  را بخوانند.
 • اشعار متوسط فارسی را بخوانند.

2-4 طول دوره

طول دوره آموزش فارسی کلاس سوم به طور متوسط 11 ماه است.

3-4 تعداد جلسات آموزش فارسی کلاس سوم در هفته

هر هفته سه جلسه آموزش فارسی کلاس سوم به صورت آنلاین برگزار خواهد شد. طول هر جلسه 30 دقیقه می باشد.

4-4  پشتییبانی آموزشی

پشتیبانی از فعالیتهای یادگیری فارسی کلاس سوم دانش آموز در تمام روزهای هفته انجام خواهد شد.

5-4 شهریه ماهانه

شهریه ماهانه آموزش فارسی کلاس سوم به کودکان 140 پوند انگلستان می باشد.