توجه به فعالیت فردی در کتاب فارسی اول دبستان

در کتاب فارسی بخوانیم اول دبستان، دانش آموزان برای انجام فعالیتهای فردی چندان تشویق نشده اند.

امروز مقاله ای را دیدم که این بخش از نتیجه گیری مقاله برایم جالب بود  و وقتی که خودم کتاب فارسی بخوانیم اول ابتدایی را بررسی کردم به درستی این موضوع بیشتر پی بردم.

استفاده از نمادها به طور 100 درصد در این مقطع تحصیلی موثر بوده ولی ممکن است در آینده اي نه چندان دور با انتقادهایی همراه باشد به عنوان مثال در مطالعه میدانی که درباره کتاب اول دبستان کشورهاي مختلف انجام داده اند، به این نتیجه رسیده اند که اولین جمله اي که به کودکان دبستانی یاد داده می شود بسیار بسیار حایز اهمیت بوده و همین جمله زمینه فکري فراوانی را در آینده براي نسل آینده فراهم خواهد ساخت. به اولین جمله اي که در کتاب اول دبستان کشورهاي مختلف بوده، بنگرید:

ایران: ابر باران داد.

ژاپن: من ورزش می کنم.

آمریکا: من می دوم.

لبنان: من به مدرسه می روم.

آلمان: من مطالعه می کنم (ر.ك:شعبانی، 35:1382)

اگر از طریق تحلیل محتوا به هر یک از جملات بالا بنگریم که روش تحقیق حاضر هم بر این اساس است، متوجه می شویم که در همه کشورهاي فوق دانش آموز اول دبستان را تشویق به فعالیت فردي ما ایرانی ها، نه تنها دانش آموز « ابر باران داد » می کند و هیچ وابستگی وجود ندارد. درحالی که در جمله را به فعالیت فردي تشویق نکرده بلکه انجام کاري را (دادن چیزي را) به چیز دیگر محول کرده در حالی که در جمله هاي بعدي انجام دهنده ي کار خود دانش آموز است. و این است فرق بین نحوه نگرش کشورهاي مختلف به فرزندان و آینده سازان خودشان که لازم است مسئولان اندکی ژرف نگر باشند.

موضوع اصل مقاله بررسی و تحلیل اشکال و نمادهاي تصویري کتاب فارسی مقطع اول ابتدایی است و شما می توانید آن را اینجا دانلود کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *